Cederström, Svenfors-Store

Fikonfnatt

Läromedlet Fikonfnatt är en aktivitetsbok, där barnet själv kan arbeta och lösa uppgifter. Barnet själv står i fokus, och tematiken utgår från barnets vardag och närmiljö. I Fikonfnatt behandlas modersmål, matematik och omgivningslära som integrerade helheter. Barnets lekfullhet och kreativa skapande genomsyrar också läromedlet. De lärmål som ställs i Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014) fungerar som utgångspunkt för Fikonfnatts innehåll.

Till serien hör också en matematikbok, Matte med Ficke och Lillis, samt ett Digitalt materialpaket för läraren. 

Andra titlar i serien