Cederström, Svenfors-Store

Matte med Ficke och Lillis

Matte med Ficke och Lillis är ett nytt läromedel i matematik för förskolan. I boken får eleverna undersöka matematikens värld tillsammans med Ficke och Lillis, som är bekanta från systerboken Fikonfnatt.

Matte med Ficke och Lillis vill lära barnen att se matematiken i vardagen, lära ut begrepp som större och mindre och se olika sammanhang. Uppgifter som övar tidsuppfattning, problemlösning och programmering ingår.

Matte med Ficke och Lillis har samma lärarhandledning som Fikonfnatt.

Illustrationerna är gjorda av Johanna Högväg.

Andra titlar i serien