Startsida » Gymnasiet » Kemi » Orbital

Orbital


Orbital är en serie i kemi för gymnasiet enligt läroplanen för GLP2021. 
 
Orbital betonar samband och ger överblick. Strukturen är tydlig med tematiska avsnitt och betonar mångsidiga arbetsmetoder.

Om Orbital

Orbital är en serie i kemi gymnasiet och läroplanen för GLP2021. Serien betonar samband och ser till att den studerande har överblick.

Läromedlet har en tydlig struktur tematiska avsnitt, texter som stöds av grafik, videor och faktarutor samt sammanfattningar och kontrolluppgifter för varje avsnitt.

Avsnitten består av kapitel. Avsnittens och kapitlens antal och omfång varierar beroende på tema, men strukturen är konsekvent och stöder lärandet.

Varje avsnitt börjar med en vägkarta över det centrala innehållet då, nu och framöver. Vägkartan visar den studerande vad utgångspunkten är, vad avsnittets mål är och hur temat kommer att fördjupas i senare moduler. Schemat gör alltså klart för den studerande vad hen behöver veta inför avsnittet, vad hen ska lära sig härnäst samt på vilket sätt avsnittet lägger grunden för fortsatta studier.

I början av varje kapitel kopplas temat till fenomen som är bekanta för den studerande eller sådant som hen lärt sig tidigare. Därefter behandlas temat steg för steg i text, bild, grafik, faktarutor, exempel och mångsidiga uppgifter. Självrättande uppgifter låter de studerande genast kontrollera sin förståelse och öppna uppgifter låter dem aktivera och tillämpa sina kunskaper.

Avsnitten avslutas med en sammanfattning och uppgifter som låter den studerande kontrollera att hen tagit till sig det centrala innehållet.

Serien betonar mångsidiga arbetsmetoder: enskilt arbete, arbete i grupp, experiment, reflekterande läsning och rapportering muntligt och skriftligt. Experiment och materialbaserade uppgifter ingår naturligt i helheten.

Orbital ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen.

Författare

Serien Oribtal har en bred, erfaren och mångsidig författargrupp. Bakom den finska förlagan Ioni står Riitta Kallio, Oona Kupiainen-Määttä, Jan Jansson, Tuula Sorjonen, Kata Yliheikkilä, och Marika Suovanen. Stefan Gustafsson har översatt och bearbetat.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder