Startsida » Gymnasiet » Modersmål » Nycklar

Nycklar


Nycklar är en serie i modersmål och litteratur för gymnasiet enligt läroplanen för GLP2021. Serien har fokus på kreativitet, analys, reflektion och kommunikation.
 
Basinnehållet i Nycklar utgörs av teoridelens texter, självrättande övningar, ordförklaringar och begreppsförklaringar, som alla stöder självstudier. Dessutom finns det uppgifter på flera nivåer, så att alla kan känna att de lyckas.

Om Nycklar

Kreativitet, analys, reflektion och kommunikation! Nycklar till språket och livet!

Nycklar är en serie i modersmål och litteratur och är utarbetad enligt GLP2021. Det helt digitala läromedlet har en tydlig struktur med basinnehåll (Teori och fakta!), övningar (Tolka, tillämpa och skapa!), språkfärdighet (Stärk din svenska!) och begrepp (Bemästra orden!). Dessutom ingår multimodala texter kring olika teman.

Ett läromedel för den studerande! Basinnehållet i Nycklar utgörs av teoridelens texter, självrättande övningar, ordförklaringar och begreppsförklaringar, som alla stöder självstudier. Dessutom finns det uppgifter på flera nivåer, så att alla kan känna att de lyckas.

Ett läromedel för läraren! Nycklar utgör ett mångsidigt redskap för läraren. Strukturen är tydlig, det är lätt att hitta exempel och ge hänvisningar, övningarna är konkreta och kopplingen till läroplanen stark. Tematiska brännpunkter öppnar för fördjupning.

Ett läromedel att kommunicera kring! Nycklar fungerar utmärkt i och utanför klassrummet! Det finns uppgifter för gemensam reflektion, för projekt och för egen eftertanke. De studerande kan också skicka fritextuppgifter till läraren för respons!

Modulerna i Nycklar består av kapitel, som kan användas som en linjär lärstig eller användas i valfri ordning. Kapitlen både presenterar och aktiverar. Texterna representerar olika genrer och behandlas mångsidigt och ur olika infallsvinklar. Den studerande uppmuntras till att använda olika strategier, analysera och reflektera samt tillämpa det som hen tar del av, för att nå en djupare insikt och starkare färdighet.

Stärk din svenska är ett återkommande moment i samtliga läromedel i serien Nycklar. Kapitlen vänder sig till studerande som vill utveckla sitt språk, oavsett vilken nivå de befinner sig på. Studerande kan antingen välja att enbart skumma igenom innehållet, som en repetition, eller att fokusera mer på de enskilda delarna för att på så sätt hitta en grundnivå för språket som passar för gymnasiestudier. Exempel på teman är grundläggande grammatik, skiljetecken, rättstavning, finlandismer och syftning.

Ett annat återkommande moment är Nycklar till studentprovet. De obligatoriska studierna i svenska och litteratur omfattar 12 studiepoäng, så det är mycket som ska behandlas innan det är dags för studentskrivningar. I de första modulerna presenteras kort de olika proven för att mål, form och förväntningar ska bli klara för de studerande. I senare moduler, och i takt med att de studerande tillägnar sig nya kunskaper och färdigheter, ökar och fördjupas de delar som uttryckligen är studentprovsförberedande.

Nycklar ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen.

Författare

Författagruppen bakom Nycklar har bred och mångsidig erfarenhet och kompetens. Rolf Blauberg, Maria Enroth och Jacob Töringe har skrivit läromedlet.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder