Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
I tiden 7 Textbok

I tiden

I tiden är vår nya serie i historia och samhällslära för åk 7-9. För varje årskurs finns textbok, elevlicens och digitalt materialpaket för läraren.

I serien två första delar, I tiden 7 och I tiden 8, får eleverna lära sig om hur olika personer och folkrörelser förändrat världen och hur det har påverkat den vanliga människan. Speciellt har författarna fokuserat på kvinnans ställning och barnens villkor under olika tider. Frågor och forskningsuppgifter ingår i textböckerna. Dessutom finns det dokument som ger eleverna möjlighet att fundera och dra egna slutsatser. 

Den sista delen, I tiden 9, fokuserar på samhället i dag: hur ser det ut, hur fungerar det och hur kan jag påverka samhället? Demokrati, rättigheter, friheter och skyldigheter är centrala teman. Såväl frågor för textförståelse som tillämpande uppgifter och reflektionsfrågor ingår i helheten.

Varje bok finns också i digitalt format: Elevlicens. I elevlicensen ingår förutom en digital version av textboken också bland annat bokens texter upplästa samt bildmaterial.

Till varje årskurs finns även ett Digitalt materialpaket för läraren. Det innefattar en digital version av textboken, upplästa texter, en guide för läraren och tilläggsmaterial.

 

 

Alla titlar i serien