Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
I tiden 7 Textbok

I tiden

Vi utvecklar som bäst en ny serie i historia och samhällslära, I tiden. Serien utarbetas i enlighet med den nya läroplanen. Till Textboken finns också en Elevlicens.

I serien I tiden får eleverna läsa om hur olika personer och folkrörelser förändrat världen och hur det har påverkat den vanliga människan. Speciellt har författarna fokuserat på kvinnans ställning och barnens villkor under olika tider. 

Frågor och forskningsuppgifter ingår i serien. Dessutom finns det dokument som ger eleverna möjlighet att fundera och dra egna slutsatser. 

Till varje årskurs utkommer också ett Digitalt materialpaket. Den innehåller en digital version av textboken men också tilläggsmaterial i form av bilder och andra tidsdokument med tillhörande uppgifter. Tilläggsmaterialet utarbetas i samarbete med Svenska litteratursällskapet.

 

 

Alla titlar i serien