Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Supertal 5A

Supertal

Supertal är ett nytt läromedel i matematik för årskurs 5 och 6, och det utkommer på båda svenska och finska. Supertal strävar till att vara en naturlig fortsättning på serien Lyckotal. Supertal vill inspirera eleven till att undersöka matematiken i vardagen runt omkring oss. Med konkreta övningar och fördjupande uppgifter på flera nivåer tar Supertal hänsyn till elevernas olikheter och underlättar lärarens arbete. En genomtänkt pedagogisk struktur gör Supertal lätt att använda.

Elevboken inleder varje kapitel med en bild och ett spel, som båda introducerar innehållet och tränar eleverna till att samarbeta och diskutera matematik. Kapitlen är indelade i flera avsnitt. Varje avsnitt består av ett basuppslag och ett uppslag med tilläggs- och hemuppgifter i två olika nivåer. Avsnitten avslutas med uppgifter som integrerar matematiken i omvärlden, problemlösning och en självutvärdering.
Till elevboken finns ett separat häfte, Superhäfte,  där eleven ytterligare kan öva räknefärdigheten.

I Lärarhandledningen finns det förslag på konkreta övningar, diskussionsunderlag, huvudräkningsuppgifter, problemlösning, spel och lekar. Lärarhandledningen har förutom kopieringsunderlag också facit för elevboken.

Illustratör för serien är Lotta Kauppi
 
digiTal
Till Supertal hör också en nätbaserad helhet digiTal.

Alla titlar i serien