Två nya serier i matematik! 

Vi erbjuder nu inte en utan två nya seriet i matematik för åk 7–9: Tangent och Kubik.

Tangent är skriven av finlandssvenska lärare och utkommer från våren 2020. Tangent-serien kommer när den är helt utbyggd att bestå av tre elevböcker och tre digitala materialpaket. Kubik är en översättning av Sanoma Pros serie Kuutio och har utkommit i sin helhet. Kubik-serien består av fem elevböcker (två för växelkurser) och tre digitala materialpaket.

Alla serier