Kubik är Schildts & Söderströms nya serie i matematik för åk 7–9 och en översättning av Sanoma Pros serie KuutioKubik har en tydlig struktur med nivåbaserade uppgifter.

Alla serier