Omvärlden


Omvärlden är en serie i omgivningslära för åk 3–6.

Omvärlden hjälper eleven att gestalta sin omgivning, att bygga upp sin världsbild, att få insikter i hur det är att bli vuxen, men också att förstå hur de personliga valen inverkar på hälsa och miljö.

Om Omvärlden

Omvärlden är en gedigen serie i omgivningslära för årskurs 3–6. Den är elevtillvänd och har mycket material som underlättar lärarens arbete!

Serien

 • utgår från eleverna och deras vardag
 • vidgar steg för steg världsbilden
 • har korta, konkreta och tydliga texter
 • har rikligt bildstöd
 • uppmuntrar nyfikenhet, experiment och reflektion
 • varierar mellan arbete i grupp och enskilt arbete
 • underlättar lärarens planeringsarbete
 • stöder hållbarhetstanken.

Omvärlden hjälper eleven att gestalta sin omgivning, att bygga upp sin världsbild, att få insikter i hur det är att bli vuxen men också att förstå hur de personliga valen inverkar på hälsa och miljö.

För varje årskurs finns det textbok, aktivitetsbok, ljudbok och digitalt materialpaket för läraren.

Textböckerna utgår från elevens vardag och tar upp fenomen som väcker elevens lust att upptäcka och experimentera. Böckerna fäster särskild uppmärksamhet vid att eleven ska lära sig förstå hur omgivningen och närmiljön fungerar. Viktiga begrepp presenteras i varje kapitel.

I aktivitetsböckerna får eleverna forska, ensamma eller i grupp. De tränar problemlösning och lär sig söka kunskap och information. Eleverna lär sig också att behandla informationen och att väga och värdera den. I olika arbetsuppgifter får eleverna använda informations- och kommunikationsteknologi.

Det digitala materialpaketet är riktat till läraren. I lärarmaterialet ingår

 • guide för läraren
 • digital version av både textboken och aktivitetsboken
 • lärandemål, tips och extra material för varje kapitel
 • facit till textboken och aktivitetsboken
 • kopieringsunderlag
 • uppläsning av textbokens texter
 • prov med facit.

Författare

Författargruppen har lång, bred och mångsidig kunskap om och erfarenhet av undervisning i omgivningslära, biologi och geografi. I den tvåspråkiga arbetsgruppen ingår både klasslärare och ämneslärare. I författargruppen ingår Terhi Maskonen, Elisabet Palenius, Riia Palmqvist, Sirpa Paso, Mikko Salmi och Katja Seppänen. Serien har även utkommit på finska under titeln LuontoOn. Elisabet Palenius har ansvarat för den svenska versionen.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder