Kielen päällä


Kielen päällä är en serie i modersmålsinriktad finska för tvåspråkiga elever i årskurs 7–9.

Om Kielen päällä

Kielen päällä är en serie i modersmålsinriktad finska för tvåspråkiga elever i årskurs 7–9.

I serien ingår för varje årskurs

  • textbok
  • grammatik- och aktivitetsbok (Kielitietoinen)
  • digitalt materialpaket för läraren.

Textböckerna innehåller texter av olika längd och svårighetsgrad. Texterna är ordnade enligt tema. I slutet av varje tema finns en större uppgiftshelhet, Päätepysäkki. Bak i boken finns avsnittet Neuvokas, som ger råd för hur man skriver olika slag av texter.

Textböckerna bjuder in till olika genrer och stilnivåer och stöder reflektion och begreppsförståelse. Korta ordlistor ger kontrastering med svenska. I samband med varje text finns det diskussionsövningar, som kan behandlas i klass eller i mindre grupper.

Grammatik- och aktivitetsböckerna Kielitietoinen fokuserar på språket och grammatiken. Böckerna innehåller övningar av olika svårighetsgrad för elever på olika nivå, som ger övning i språkmedvetenhet och språkriktighet. I Kielitietoinen ingår också övningar i språkvård.

De digitala materialpaketen riktar sig till läraren. Lärarmaterialet innehåller digital kopia på böckerna samt extra material, facit till uppgifterna i böckerna, omfattande ordlistor med böjningar, ljudmaterial och provmall.

Författare

Författargruppen bakom Kielen päällä har bred och lång erfarenhet av undervisning i finska för grundskolans högre årskurser. Tina Lindkvist och Kirsti Martelin har skrivit läromedlen.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder