Mosaik


Mosaik är en tredelad serie i religion för årskurs 7–9. Mosaik pekar på religionernas och religiositetens mångfald och betonar den enskilda individens rätt till religionsfrihet och samvetsfrihet. 

Seriens tre delar kan användas i valfri ordning.

Om Mosaik

Mosaik är en serie i religion för årskurs 7–9. Serien

 • pekar på religionernas och religiositetens mångfald
 • betonar den enskilda individens rätt till religionsfrihet och samvetsfrihet
 • utgår från klara, avgränsade bastexter
 • konkretiserar och fördjupar genom bilder och grafik
 • erbjuder naturlig differentiering
 • återkopplar till elevernas egen verklighet
 • är flexibel: böckerna kan användas i valfri ordning.

Mosaik består av tre delar: A, B och C. Mosaik A tar upp religioner och åskådningar runt om i världen. Mosaik B fokuserar på kristendomen världen över. Mosaik C behandlar människovärde, etik, moraluppfattning och val i vardagen.

För varje del finns

 • textbok
 • aktivitetsbok
 • elevlicens
 • digitalt materialpaket.

Textboken utgår från avgränsade bastexter, konkretiserar och fördjupar genom bilder och grafik och erbjuder naturlig differentiering. Texterna är rikt illustrerade med kartor, bilder och grafik. Kapitlen har uppgifter på tre nivåer: Att fundera på, Fördjupning och slutligen Tillämpning. Varje kapitel avslutas med en presentation av viktiga religiösa personer eller fenomen.

Aktivitetsboken repeterar och fördjupar textboken. Boken har såväl enkla uppgifter för att repetera basfakta och centrala resonemang som uppgifter som stämmer till eftertanke och reflektion.

I elevlicensen ingår digital kopia av textboken och inläsningar av textbokens texter. Dessutom ingår frågor för repetition och reflektion.

Det digitala materialpaketet riktar sig till läraren. I lärarmaterialet ingår bland annat

 • guide till läraren
 • digital kopia av textboken med facit
 • uppläsning av textboken
 • digital kopia av aktivitetsboken med facit
 • bildpaket med tilläggsinformation.

Författare

Författargruppen har lång, bred och mångsidig kunskap om och erfarenhet av undervisning i religion. Pia Jussila, Minna Kartano, Tuula Sakaranaho och Anita Virkkula har skrivit textböckerna i den finska förlagan Mosaiikki. Pernilla Granlund, Magnus Winberg och Sabina Mulari har bearbetat och översätt textböckerna till svenska samt skrivit aktivitetsböckerna.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder