Jussila m.fl.Granlund, Winberg

Mosaik B: Kyrkorna i världen Textbok

Mosaik B: Kyrkorna i världen undersöker kristendomens mångfald i hela världen. Eleverna fördjupar sina kunskaper om hur världens största religion kom till, hur den har utvecklats och vilken betydelse den har i världen. De utvidgar också sin kännedom om kristendomen genom att bekanta sig med de olika kyrkosamfunden i världen, så som den katolska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och de protestantiska kyrkorna. De lär sig att iaktta på vilka sätt kristendomen påverkar deras egen livsmiljö. Mosaik framhåller religionernas och trosuppfattningarnas mångfald och visar på vikten av varje människas rätt till religions- och samvetsfrihet.

Boken Mosaik B: Kyrkorna i världen innehåller rikligt med uppgifter och ger möjlighet tilll differentiering.

Andra titlar i serien