Jussila m.fl.Granlund, Winberg

Mosaik C: Ett gott liv Textbok

Mosaik C: Ett gott liv undersöker moralens natur och moraliska val i vardagen. Eleverna fördjupar sina kunskaper om vad kristendomen och andra religioners och åskådningars läror säger om etik och moral. De bekantar sig med människor i olika situationer och lär sig att sätta sig in i deras situation. Mosaik framhåller religionernas och trosuppfattningarnas mångfald och visar på vikten av varje människas rätt till religions- och samvetsfrihet. Eleverna lär sig att iaktta moraliska frågor ur olika synvinklar och att fungera i vardagen så att alla har det bra. 

Boken Mosaik C: Ett gott liv innehåller rikligt med uppgifter och ger möjlighet tilll differentiering.

Andra titlar i serien