Rantala, Palmqvist, van den Berg, Luther (övers.)

Förr i tiden 2 Textbok

Texterna i Förr i tiden 2 Textbok är lättlästa och spännande. Utöver faktatexten finns korta berättande texter som hjälper eleven att leva in sig i hur människorna levde förr. 
Arkeologen och illustratören Mats Minnhagens rika illustrationer ger eleven en möjlighet att identifiera sig med berättelsen och personernas liv. På så sätt ökar elevens medvetande för motiven bakom olika händelseförlopp och förståelsen för hur historien påverkar nuet.

Förr i tiden 2  handlar om två historiska perioder, antiken och medeltiden. Under antiken utvecklades Rom till sin tids mäktigaste rike. Under medeltiden gick samhället på många sätt bakåt, jämfört med hur det var under antiken. Romarrikets lag och ordning försvann och livet blev mindre tryggt för människorna. Vetenskapliga framsteg som gjorts under antiken glömdes bort och upptäcktes på nytt först flera hundra år senare.
Boken handlar också om hur det gick till när finländarnas förfäder vandrade in och om hur man levde i våra trakter under antiken. Det var först under medeltiden som invånarna i det som nu är Finland blev kristna, lärde känna alfabetet och anslöts till Sverige.

Textboken kompletteras av ett Aktivitetshäfte för eleven och ett Digitalt materialpaket för läraren.

Andra titlar i serien