Startsida » Gymnasiet » Historia » Hi för gymnasiet

Hi för gymnasiet


Hi för gymnasiet täcker såväl de obligatoriska som de fördjupade kurserna i historia. I serien behandlas centrala historiska händelseförlopp ur ett flertal perspektiv. Olika sätt att bygga upp, se på och använda sig av historisk kunskap presenteras och problematiseras.HI1, HI2, HI3 och HI4 följer GLP2016. I HI5 och HI6 har GLP2021 beaktats.

Om HI för gymnasiet

HI för gymnasiet omfattar de sex nationella kurser i historia för gymnasiet. Serien är främst utarbetad enligt läroplanen för GLP2015, men i de sista tillskotten i serien, HI5 Österland och HI6 Kulturmöten, har också läroplanen för GLP2021 beaktats.

Serien baserar sig på den senaste historieforskningen. Läromedlen följer tematik och kronologi för att synliggöra strukturer och processer, orsak och verkan. De innehåller uppgifter som hjälper läsaren bearbeta stoffet och förbereder för studentexamen. Läromedlen har ett digert bildmaterial med foton, kartor och grafer.

HI för gymnasiet ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen.

Författare

Serien HI för gymnasiet består av både titlar som vi ger ut i original och översatta titlar.

Sture Lindholm och Tom Gullberg har planerat och skrivit HI1 och HI2 tillsammans Sture Lindholm har skrivit HI3 och HI5.

HI4 och HI6 är översätta titlar. Bakom den finska förlagan Kaikkien aikojen historia står Jari Aalto, Vuokko Aromaa, Jussi Hanska, Simo Heininen, Marja-Leena Hänninen, Hannu Juusola, Klaus Karttunen Kauko Laitinen, Jaana Nieminen, Marko Paju, Johanna Perheentupa, Mikko Saikku och Hannu Salmi. Johanna Bonäs och Sonja Kotakallio har översatt och bearbetat.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder