Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Juttu luistaa a Textbok

Juttu luistaa

Martin, Åstrand
Juttu luistaa
åk 3-6

Juttu luistaa är en serie i A-finska för enspråkiga elever i årskurserna 3-6 i den grundläggande utbildningen. För eleven finns en Textbok och en Arbetsbok för varje årskurs. För klassrumsbruk finns en cd som omfattar alla texter, frågor och grammatikrutor i textboken, samt ljudet till lyssningsövningarna i arbetsboken.

Till serien ingår också Digitalt material för eleverna med text, ljud, bilder och interaktiva övningar samt Digitalt materialpaket för läraren.

Kapitlen i Textböckerna har två texter av olika svårighetsgrad, vilket ger möjlighet att individualisera arbetet för eleverna. Texterna avslutas med frågor om textens och bildens innehåll. Nya strukturer som tas upp presenteras i anslutning till texten. Textboken följer läroplanens centrala innehåll för årskurserna 3-6.  

Arbetsböckerna innehåller övningar med variation i både metoder och svårighetsgrad. Övningarna framskrider från enkla till mer krävande, från att känna igen och förstå språket till att göra egna tillämpningar. Eleven lyssnar på och läser ord, samt producerar egna texter både muntligt och skriftligt. Eleven får arbeta med övningarna individuellt, i par eller i grupp. De grundläggande strukturerna övas i naturliga sammanhang.

Serien Juttu luistaa bygger på kommunikativ inlärning.

Mervi Lindman är illustratör för serien.

 

 

 

 

Alla titlar i serien