Visa allt Dölj digitala läromedel Visa enbart digitala läromedel
Poks! 1 Elevbok

Poks!

Poks! Pidetään hauskaa opitaan suomea! är en serie i finska som A-språk för grundskolans lägre stadier. Eleverna ska känna att de kan, att de vågar försöka och att de lär sig! Stor vikt läggs vid att eleverna pratar finska under lektionerna. Det har varit ledstjärnan då läromedlet Poks! för nybörjarfinskan skapats.

Elevboken innehåller texter, strukturer och arbetsuppgifter. I början är texterna mest i serieform men i Poks! 3 och Poks! 4 finns också mer berättande texter. Strukturerna är klara och rediga och övas direkt i arbetsuppgifterna. Dessutom ingår uppgifter med ordböjning, ordkunskap i form av korsord, översättning, textförståelse, fritt berättande m.m. 

Till Poks! hör också fyra utvärderingshäften som genom en kort uppföljning visar om eleven tillägnat sig innehållet i ett visst avsnitt.

På webben finns interaktiva övningar för eleverna och en lärarhandledning med en mängd tilläggsmaterial.

Alla titlar i serien