Åk 1–6

Finska

FINSKA FÖR NYBÖRJARE ELLER FINSKA FÖR TVÅSPRÅKIGA? VI HAR BÅDE OCH!

 

Bekanta dig med våra serier i nybörjarfinska – börja från början på åk 1!

Bekanta dig med våra serier i modersmålsinriktad finska – börja från början på åk 1!

Alla serier