Poks!


Serien Poks! i finska som A-språk för åk 3–6 låter eleverna känna att de kan, att de vågar försöka och att de lär sig! Stor vikt läggs vid att eleverna pratar finska under lektionerna. 

Om Poks!

Serien Poks! i finska som A1-språk vill att eleverna ska känna att de kan, att de vågar försöka och att de lär sig! Stor vikt läggs vid att eleverna pratar finska under lektionerna.

Poks! är avsedd för årskurs 3–6. Lägg märke till att Poks! 1 är för främst årskurs 3, Poks! 2 för främst årskurs 4 och så vidare.

Varje årskurs har

  • en elevbok med texter och arbetsuppgifter
  • ett utvärderingshäfte
  • en elevlicens
  • ett digitalt materialpaket för lärare.

Elevboken innehåller texter, strukturer och arbetsuppgifter. I början är texterna mest i serieform men i Poks! 3 och Poks! 4 finns också mer berättande texter. Strukturerna övas direkt i arbetsuppgifterna. Dessutom ingår uppgifter med ordböjning, ordkunskap i form av korsord, översättning, textförståelse och fritt berättande.

Utvärderingshäften visar genom en kort uppföljning om eleven tillägnat sig innehållet i ett visst avsnitt.

Elevlicensen betonar ordförråd och ordkunskap. Interaktiva övningar ger eleverna omedelbar respons och stöder inlärningen.

I det digitala materialpaketet för lärare ingår blädderbok, ljudfiler, facit, kopieringsunderlag, tilläggstexter, lärarhandledning och exempelprov.

Författare

Bakom serien Poks! står Elise Kurtén med Päivi Tuomola. Tillsammans har de gedigen, mångårig erfarenhet av undervisning i finska.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder