Loistava juttu!


Loistava juttu! är en serie i modersmålsinriktad finska för åk 3–6.

Serien bygger på kommunikativ inlärning och en kontrastiv framställning. De teman som tas upp kan lätt integreras med andra skolämnen.

Om Loistava juttu!

Loistava juttu! är en serie i modersmålsinriktad finska som bygger på kommunikativ inlärning och en kontrastiv framställning. De teman som tas upp kan lätt integreras med andra skolämnen.

Läromedlet bygger på

 • att bejaka elevens tvåspråkighet
 • att lyfta fram finsk kultur
 • att lyfta fram litteratur på finska
 • att kontrastera finska och svenska
 • att bygga en mångsidig kommunikativ kompetens
 • att öka den språkliga medvetenheten
 • att bygga genrekompetens
 • att jobba tematiskt
 • att möjliggöra integrering med andra skolämnen
 • varierande men återkommande uppgiftstyper.

Serien riktar sig till årskurs 4–6. Loistava juttu! a är för årskurs 3, Loistava juttu! b för årskurs 4 och så vidare.

För varje årskurs finns:

 • textbok
 • arbetsbok
 • digital elevlicens
 • digitalt materialpaket för läraren.

Varje kapitel i textböckerna har två texter: en ramberättelsetext och en autentisk originaltext. De autentiska texterna är ofta skönlitterära men också facklitterära texter ingår. Texterna är valda med tanke på elevernas ålder och intressen. I anslutning till texterna tas frågor kring språkriktighet och språkmedvetenhet upp. Texterna är indelade i avsnitt och varje avsnitt avslutas med ett uppslag med projektuppgifter och frågor för reflektion och diskussion.

Arbetsböckerna innehåller olika typer av övningar med olika svårighetsgrad. Övningarna går från förståelse till tillämpning och lägger grunden för en djupare språkmedvetenhet, ett större ordförråd och en säkrare stavning. Svenska och finska jämförs systematiskt.

Den digitala elevlicensen, Oppilaan sähköinenaineisto, låter eleven jobba med ramberättelsens texter och göra interaktiva uppgifter. Uppgifterna tar upp rättstavning, ordkunskap, begrepp och förståelse. Övningarna är grupperade i lärstigar. Elevlicensen följer textboken.

För varje årskurs finns ett digitalt materialpaket för läraren. Där ingår

 • pedagogisk översikt ochhandledning
 • digital version avarbetsboken med facit
 • provpaket med facit.

Författare

Författargruppen har bred, mångårig erfarenhet av finskundervisning i grundskolans lägre årskurser. Anita Åstrand och Kirsi Martin står bakom serien.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder