Startsida » Årskurs 7-9 » Engelska » Far and Beyond

Far and Beyond


Far and Beyond är serie i engelska för årskurs 7–9. Serien betonar ett kommunikativt språk, olika kommunikationsstrategier och ett funktionellt ordförråd.

Far and Beyond bygger systematiskt upp den språkliga grunden. Serien behandlar tematiskt ordförråd, låter eleven öva språket i olika situationer och utmynnar i faktatexter och faktasökning.

Om Far and Beyond

Far and Beyond 7–9 är ett mångsidigt och modernt läromedel i engelska för årskurs 7–9. Serien betonar ett kommunikativt språk, olika kommunikationsstrategier och ett funktionellt ordförråd.

Far and Beyond bygger systematiskt upp den språkliga grunden. Serien

  • utgår från en ramberättelse
  • behandlar tematiskt ordförråd
  • låter eleven öva språket i olika situationer
  • utmynnar i faktatexter och faktasökning.

Grammatiken med övningar finns i slutet av boken som stöd och redskap under studiegången.

I slutet av böckerna kan man utmana sitt språk med hjälp av miniromanen The Haunted Keep.

För varje årskurs finns

  • kombinerad text- och aktivitetsbok
  • digital elevlicens
  • digital lärarlicens
  • materialpaket (pdf) för läraren.

Elevböckerna är kombinerade text- och aktivitetsböcker. Hela grammatiken samt extra läsning för elever som behöver utmaning finns bak i boken. De digitala elevlicenserna innehåller bokens texter, inläsning av texterna och digitala, självrättande uppgifter. Uppgifterna låter eleven träna ord, strukturer och också textförståelse.

De digitala lärarlicenserna innehåller allt som finns i elevlicensen och dessutom resultatuppföljning med Fyren-verktyget. I materialpaketen ingår kopieringsunderlag och facit till boken. Bland kopieringsunderlagen finns extra övningar och tilläggsmaterial till boken, bl.a. kommunikativa övningar, parövningar, läsförståelseövningar och diskussionsunderlag. Materialpaket är i PDF-form.

Författare

Författargruppen bakom Far and Beyond har bred och mångsidig erfarenhet av undervisning i engelska på olika nivåer. Alistair Logan, Sandra Backman, Nea Metsävuori, Emilia Lamu och Heidi Vänttinen har skrivit läromedlen. Anna Landin har illustrerat.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder