Det nya digitala läromedlet Studentprov MO (av Petra Bredenberg, Jacob Töringe och Malin Teir) riktar sig till studerande som ska avlägga de nya studentproven i modersmål. Innehållet är digitala prov i läs- och skrivkompetens.

9789515244741studentprov-jpg

Lärare vars studerande köper licensen kan höra sig för om en gratis lärarlicens. Skriv till laromedel@sets.fi.

Alla serier