Nya läromedel i modersmålet har utkommit!

Det första arbetshäftet i den nya serien Kreativt skrivande har utkommit. Den oförglömliga hamburgaren (Katarina von Numers-Ekman) är i huvudsakligen tänkt för åk 3–4. Uppgifterna är öppna och utgår från elevens egen kreativitet. Därför passar boken både för dem som gillar att skriva och för dem som tycker att det är svårt.

Serien Läsklurigt utökas med ett arbetshäfte för åk 6!
Läsklurigt är en finlandssvensk serie i läsförståelse för åk 1–6. Läshäftena är inte bundna till någon årskurs utan de används utgående från elevens läsförmåga.
Stjärnan utkom sommaren 2018 och Droppen utkommer våren 2019. Författare är Hanna Lundström.

9789515247544 9789515244550

Serier i fokus

Alla serier