Ordresan


Ordresan är serie i modersmål och litteratur för åk 1–6.

Tankeväckande berättelser, roliga bilder, varierande uppgifter och tydliga strategier låter eleven utveckla sina läs­- och skrivfärdigheter på ett mångsidigt och lustfyllt sätt.

Läromedlet tar upp grammatik, ordkunskap, läsförståelse, textproduktion och muntliga färdigheter. Steg för steg byggs en stabil genrekompetens.

Om Ordresan

Serien Ordresan i modersmål innehåller tankeväckande berättelser, roliga bilder och varierande uppgifter. Med hjälp av tydliga strategier får eleven utveckla sina läs- och skrivfärdigheter på ett mångsidigt och lustfyllt sätt.

Läromedlet tar upp grammatik, ordkunskap, läsförståelse, textproduktion och muntliga färdigheter. Steg för steg byggs en stabil genrekompetens.
I centrum står

  • läsglädje och berättelser
  • empati och reflektion
  • naturliga möjligheter till differentiering
  • både enskilt arbete och uppgifter att göra tillsammans
  • självutvärdering och kamratbedömning
  • åldersanpassade lässtrategier.

För varje årskurs finns det läsebok eller textbok, aktivitetsbok och digitalt materialpaket för läraren. För åk 1–4 finns dessutom läsförståelsehäften och för åk 1 även en bokstavsbok, där eleverna lär sig bokstäverna utifrån både tal och skrift.

Läseböckerna för årskurs 1 till 4 har en sammanhållen berättelse som följer olika huvudpersoner i skola, i vardag och på äventyr. Ordresan 1 har både en nybörjarbok och en bok för den som redan kan läsa. Nybörjarboken
har texter på två nivåer liksom också läseboken för åk 2. I åk 3–6
läser alla elever samma texter.

Från och med årskurs 5 har eleverna en textbok. Textboken innehåller en mängd olika genrer. Precis som i seriens tidigare delar är berättelsen viktig: i textboken ingår både nyskrivna texter om Södervik-barnen och andra skönlitterära texter. Dessutom finns det gott om andra textgenrer som tidningsnotiser, kolumner, faktatexter, argumenterande texter, e-post och recensioner med mera. I anslutning till texterna finns läsförståelseuppgifter.

Det digitala materialpaketet riktar sig till läraren. I materialet ingår bland annat

  • digitala kopior på årskursens böcker
  • facit till uppgifter
  • kopieringsunderlag
  • lärarhandledning med tips och förslag.

Författare

Författargruppen består av klasslärare och ämneslärare med lång och bred erfarenhet av undervisning i modersmål och litteratur samt författare till barnlitteratur. Malin Klingenberg har skrivit de sammanhållande berättelserna. Jeanette Friis-Dönsberg, Lisette Hildén, Irina Johansson, Hanna Lundström, Charlotta Sundman och Pia af Hällström står för det pedagogiska materialet. Margareta Sandin har gjort de genomtänkta illustrationerna.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder