Åk 7-9 Engelska
Smooth Sailing
Lillrank, Lähde

Smooth Sailing 7 Text- och aktivitetsbok

I Smooth Sailing 7 möter vi Jake från Seattle, Jane från Oxford, Alec från Melbourne och Aisha från Toronto. Via berättelser ur deras vardag får vi bekanta oss med teman som familj och vänner, skolgång, litteratur och hobbyer. Vi utvidgar vårt ordförråd, lär oss idiomatiska uttryck och övar på läs- och hörförståelse. Registret är ett ledigt vardagsspråk, som gör det lätt att närma sig språket som kommunikationsmedel.

I grammatiken lär vi oss om verbens tidsformer; substantiv med artiklar, ental och flertal; personliga, possessiva och reflexiva pronomen; genitiv; adjektiv samt frågepåhäng.

Böckerna i serien Smooth Sailing är kombinerade text- och aktivitetsböcker. De består av olika texter och uppgifter som mångsidigt aktiverar och utvecklar språkfärdighetens delområden. Eleven får läsa, tolka, lyssna, reflektera, tala, skapa och skriva. Och förstås samarbeta och utvärdera! Tips! Texter och uppgifter finns på tre nivåer!

Grammatiken finns samlad i slutet av boken, för maximal flexibilitet i undervisningen. Också uppgifterna till grammatiken finns på tre nivåer. Tips! Reglerna presenteras så tydligt som möjligt kort och koncist, så att man inte ska blanda bort sig.

Andra titlar i serien