Vänttinen, Lindén

Top Ten 1-3 Provpaket (pdf)

Top Ten 1-3 Provpaket innehåller provförslag för årskurserna 7-9. 

Provpaketet följer lärobokens struktur och lärandemål. För varje Unit finns det ordprov (word test) för formativ bedömning och (final test) för slutbedömning. Proven är färdiga för användning.

Det finns ordprov till alla stycken utom till Read on, som är avsedda för differentiering. Ordproven lyfter fram det centrala ordförrådet i styckena och stöder eleven i inlärningen och förbereder för slutprovet.

Slutproven fokuserar på ordförråd, strukturer, förståelse, kommunikation och skriftliga färdigheter.

Facit och bedömningsstöd i form av riktgivande bedömningsgrunder ingår för samtliga prov.

Instruktioner till materialet hittar du under Provläs-knappen nedan.

Top Ten 1-3 Materialpaket säljs endast till skolor och via den vanliga skolförsäljningen.

Andra titlar i serien