Åk 1-6 Engelska
Thank you!
Långström, Hildén, Posa

Thank you! 6 Aktivitetsbok

Aktivitetsboken följer textboken och beaktar mångsidigt språkfärdighetens delområden. Särskilt fokus ligger på förståelse, muntliga färdigheter, ordkunskap och tillämpning. Varje kapitel avslutas med blocket All about me, där eleven får knyta det som hen lärt sig till sig själv. 

Uppgifterna i aktivitetsboken är grupperade enligt följande:
- Text - jobba med förståelse av bastexten
- Words - jobba med bastextens ordförråd (t.ex. som hemuppgift)
- Grammar - jobba med grammatiken i tal och skrift
- Top 12 - jobba med den tematiska bildordlistan i tal och skrift
- All about ME - tillämpa det som eleven lärt sig genom att fokusera på sig själv.

Aktivitetsboken ger plats för både kamratbedömning och självutvärdering. Checkpoints för kamratbedömning finns i valda kapitel. Självutvärderingssidor finns sist i varje avsnitt.

Bak i boken finns en alfabetisk svensk-engelsk ordlista som omfattar både orden i bastexterna och Top 12-orden.

Tips! I det digitala materialpaketet finns repetitions- och befästningsuppgifter samt uppgifter till textbokens More FUN-texter.

Andra titlar i serien