Åk 1-6
Ordresan

Ordresan 4 Läsförståelse

Ordresan 4 Läsförståelse är en komponent i serien Ordresan. Den hör ihop med läseboken Ordresan 4 Kråkslottet, och kräver att eleven är bekant med historien i läseboken.

Läsförståelsen har uppgifter på tre svårighetsnivåer för att underlätta differentiering i klass. De enklaste uppgifterna är flervalsuppgifter, medan de svåraste kräver att eleven kan dra egna slutsatser och skriva längre meningar.

Läsexperterna, som också används i läseboken och aktivitetsboken, övas här. Uppgiftstyperna upprepas för att underlätta elevens individuella arbete.

Andra titlar i serien