Åk 1-6 Modersmål
Ordresan
Klingenberg, Sundén

Ordresan 2 Brevbullen Aktivitetsbok

Ordresan 2 Aktivitetsbok innehåller uppgifter som på ett mångsidigt sätt tränar bl.a. kreativitet, rättstavning, grundläggande skrivregler, att följa instruktioner och bekanta sig med olika genrer. Uppgifterna har olika svårighetsnivå, och det finns även extra uppgifter för snabba elever, samt kreativa uppgifter där eleven själv kan välja svårighetsgrad.
Aktivitetsboken innehåller också elevens egen utvärdering.

Andra titlar i serien