Frankenhaeuser, Harcke

Prima 1-2 Text

Prima 12 Text är gemensam för åk 5 och åk 6. Boken innehåller regler som stöder elevens självständiga skrivande. En mängd idéer och uppslag inspirerar och hjälper eleven att utarbeta saktexter men också att skriva mera kåserande. Eleverna får öva sig i att göra intervjuer, planera annonser, skriva insändare och referat.

I boken finns massor med litteraturtips. Eleverna får också hjälp med att arbeta med texter ur böcker man tillsammans läser i klassen. Ronja Rövardotter och Muminböckerna utgör grunden för enskilt och gemensamt arbete. Också sagor och fantasy ges stort utrymme.

Andra titlar i serien