Klingenberg, Sundén

Ordresan 2 Brevbullen

Läsebok


Ordresan 2 Brevbullen hör till läromedelsserien Ordresan, modersmål och litteratur för åk 12. Brevbullen är tänkt att användas i årskurs 2. Boken är indelad i två nivåer.

Brevbullen är fristående fortsättning på historien om Busfarfar och i den får läsarna följa Lyras och Zakirs äventyr. Lyra är en ny bekantskap medan Zakir redan är bekant.
Till läseboken hör också en Aktivitetsbok som lämpar sig för båda nivåerna, och ett Digitalt materialpaket för lärare.

 

Andra titlar i serien