Martin, Åstrand

Loistava juttu! d Oppikirja

Loistava juttu! d Oppikirja riktar sig till fjärde årets studerande i modersmålsinriktad finska.

Boken handlar om Emma, Leo och deras vänner. Teman i boken Finland, natur, nyheter, media, framtiden och finska språkets mångfald.

Varje kapitel i textboken hör två texter. Den ena är en nyskriven text (en ramberättelse eller en faktatext) och den andra består av ett utdrag ur en barn-, ungdoms- eller faktabok.

Till texterna finns uppgifter och projekt av olika slag. Efter var femte kapitel finns en tematisk projektsida, Taitoikkuna, med mångsidigt aktiverande uppgifter.

Andra titlar i serien