Kurtén, Tuomola

Poks! 3 Elevbok

Poks! 3 för åk 5 är en fortsättning på Poks! 1 och Poks! 2. Nu blir texterna lite längre och krävande och strukturerna och orböjningen behöver lite mera tid. Många strukturer övas nu i form av roliga spel. Också rena översättningsuppgifter förekommer mer än tidigare. Till varje stycke hör samtalsövningar och ett korsord med ordrepetition. Som förut läggs stor vikt vid att eleverna pratar finska under lektionerna. Förutom ordlistor i samband med själva stycket finns det en alfabetisk ordlista i slutet av boken. Den omfattar också de ord som förekommer i Poks! 1 och Poks! 2.

Andra titlar i serien