Tammi, Martin

Kirahvin löytötavaratoimisto Aktivitetsbok

Kirahvin löytötavaratoimisto tehtäväkirja bygger på texter och bilder från textboken (oppikirja). Eleven övar att kommunicera på finska, både muntligt och skriftligt och övar sitt ordförråd.
Eleven får träna att mångsidigt använda sina språkkunskaper genom att tala, lyssna, läsa och skriva finska. I tehtäväkirja finns bl.a. diskussionsuppgifter till texterna i oppikirja, läsförståelseuppgifter, spel, övningar i ordkunskap och språkkännedom.
Eleven kan arbeta med övningarna individuellt, i par eller i grupp. Övningarna framskrider från enkla till mer krävande.

Andra titlar i serien