Kurtén, Tuomola

Poks! 1 Elevbok

Poks! 1 för åk 3 riktar sig främst till elever som inte har några eller endast knappa förkunskaper i finska. Men många övningar passar också utmärkt för elever som kan lite mer. I lärarmaterialet på webben finns material som lämpar sig också för den modermålsinriktade finskan. Bokens barn och roliga djur både motiverar och inspirerar till samtal. Förutom ordlistor i samband med själva stycket finns det en alfabetisk ordlista i slutet av boken.

Andra titlar i serien