Kurtén, Tuomola

Poks! 2 … osaa enemmän suomea!

Till Poks! 2 hör uppföljningshäftet ... osaa enemmän suomea. På pärmen skriver eleverna sitt namn och och häftet får sin fullständiga titel (Emil osaa enemmän suomea). När ett undervisningsavsnitt är avslutat kan eleverna själva i häftet lätt kolla att de verkligen lärt sig det viktiga. Häftet kan också bli en bra kontakt till hemmet. När skolåret är slut får varje elev ett diplom som bevis på sina kunskaper.

Andra titlar i serien