Kurtén, Tuomola

Poks! 4 Elevbok

Poks! 4 för åk 6 är en fortsättning på Poks! 13 och samtidigt den avslutande delen i Poks!-serien. Också i den här boken fortsätter finskan poksenkelt, fastän texterna nu är lite längre och mer krävande och ofta har en prägel av faktatext. Till varje stycke hör som tidigare samtalsövningar och korsord med ordrepetition. Många strukturer övas i form av roliga spel. Som förut läggs stor vikt vid att eleverna pratar finska under lektionerna. Förutom ordlistor i samband med själva stycket finns det en alfabetisk ordlista i slutet av boken. Den omfattar också de ord som förekommer i Poks! 13.

Andra titlar i serien