Åk 1-6 Finska
Juttu luistaa
Martin, Åstrand

Juttu luistaa a Arbetsbok

Juttu luistaa a arbetsbok bygger på textbokens texter, och eleven övar ordförrådet och de strukturer som presenteras i textboken.

Sturkturer som tas upp är bl.a. nominativ singular och plural, genitiv singular och jakande och nekande presens. Dessutom övas grundtalen och klockslagen.
Arbetsboken innehåller övningar med variation i både metoder och svårighetsgrad. Övningarna framskrider från enkla till mer krävande, från att känna igen och förstå språket till att göra egna tillämpningar. Eleven lyssnar på, upprepar och läser ord samt producerar egna texter både muntligt och skriftligt. Eleven får arbeta med övningarna individuellt, i par eller i grupp. De grundläggande strukturerna övas i naturliga sammanhang.

I arbetsboken skriver eleven också sina egna utvärderingar. 

 

 

Andra titlar i serien