Åk 1-6 Finska
Juttu luistaa
Martin, Åstrand

Juttu luistaa b Textbok

Juttu luistaa b textbok riktar sig till andra årets studerande i A-finska.

Boken handlar om syskonen Oskari och Ilona och deras familj och vänner. Teman i boken är hobbyer, restaurangbesök, utflykter och Norden. Eleverna lär sig dygnets tider, veckodagar, årstider, motsatser och att diskutera hälsa och säkerhet.  

Varje kapitel i boken har två texter av olika svårighetsgrad, vilket ger möjlighet att individualisera arbetet för eleverna. Texterna avslutas med frågor om textens och bildens innehåll. Nya strukturer som tas upp presenteras i anslutning till texten.

Andra titlar i serien